Положення про проведення міжнародного конкурсу пленерного малюнка та живопису«Я МАЛЮЮ НА ПЛЕНЕРІ» 

1. Загальні положення Конкурсу:

1.1 Дане положення о Міжнародному конкурсі малюнка «Я МАЛЮЮ НА ПЛЕНЕРІ» виявляє порядок проведення конкурсу малюнків, його організаційне і методичне забезпечення, порядок участі у конкурсі і порядок визначення переможців та призерів

1.2 Організаторами конкурсу є:

Міжнародний центр «Таланти 21 століття» град Варна Болгарія

Агенція культури спорту та туризму «Барви Європи» Польща

1.3 Конкурсне завдання визначається даним положенням

1.4 Участь у конкурсі проходить на добровільній основі

2. Цілі та завдання конкурсу:

2.1Міжнародний конкурс проводиться з метою збереження загальнолюдських цінностей та діалогу культур

2.2 Презентація творчих досягнень дітей, підлітків, студентів, дорослих за художнім напрямком 2.3 Популяризація та розвиток художньої творчості серед дітей, молоді та дорослих

2.4 Продуктивний обмін досвідом та створення необхідних умов для реалізації творчих можливостей, активізації творчої діяльності серед дітей , підлітків та дорослих

2.5 Розвиток системи взаємовідносин між школами, студіями та організаціями художньої освіти і виховання дітей, підлітків різних країн

2.6 Підтримка традицій пленерного живопису, заснованого на глибокому розумінні природи та культури

2.7 Формування платформи для обміну ідеями та прийомами навчання образотворчого мистецтва 2.8 Пошук талановитих дітей, молоді, викладачів образотворчого мистецтва

2.9 Знайомства учасників пленеру з історією та культурою країни проведення пленеру.

3. Організаційне та інформаційне забезпечення конкурсу

3.1 Організаційний комітет конкурсу встановлює регламент та строки проведення конкурсу

3.2 Розробляє та затверджує завдання конкурсу

3.3 Розробляє критерії оцінювання виконаних завдань на всіх етапах конкурсу

3.4 Забезпечує організацію і проведення конкурсу

3.5 Формує склад журі конкурсу

3.6 Затверджує і нагороджує переможців і призерів конкурсу

3.7 Інформація про конкурс та про порядок участі у ньому, про переможців і призерів є відкритою та публікується на офіційному сайті центра «Таланти 21 століття»

4. Порядок організації і проведення Конкурсу

4.1 Учасники Конкурсу за віковими критеріями:

-учасники віком від 7 до 10 років

-учасники віком від 10 до 13 років

-учасники віком від 13 до 15років

-учасники віком від 15 до 17 років

-учасники віком від 17 до 22 років

-учасники віком від 22 років

4.2.Конкурс проводитиметься в два етапи:

Перший етап –пленерна практика, пов’язана з країною проведення пленеру, її пейзажами, музеями, парками, пам*ятками архитектури.

Пленерна практика відбудеться у наступні дати:

23.03.2020-27.03.2020 м.Краків Польща

05.06.2020-14.06.2020 м.Балчик Болгарія 23.06.2020-02.07.2020 м.Балчик Болгарія 03.07.2020-13.07.2020 м.Несебр Болгарія

17.07.2020-29.07.2020 м.Балчик Болгарія

По закінченню кожної пленерної-практики представник журі разом з викладачами учасників з різних країн визначають (відбирають, рекомендують) роботи для Міжнародного конкурсу «Я МАЛЮЮ НА ПЛЕНЕРІ»

Другий етап –Визначення переможців та призерів Міжнародного конкурсу шляхом перегляду відібраних робіт журі конкурсу

4.3. Роботи можуть бути виконані на холсті, папіру, картоні. Формат А4-А1, в будь-якій техниці, з використанням будь-яких матеріалів

4.4 Оформлення робіт: кожна робота повинна бути оформлена і підписана на зворотній стороні: прізвище та ім*я учасника, вік учасника, місце мешкання, призвище та ім*я викладача, повну назву школи, студії (якщо є)

4.5.Кожний учасник подає на конкурс по одній роботі

4.6 Учасники конкурсу погоджуються на умови конкурсу, вказанні в даному положенню (додатку 1) та погоджуються :

-на розміщення робіт на сайтах організаторів;

- на публікацію робіт в електронному та печатному вигляді у СМІ

- на використання робіт для підготовки внутрішніх звітів, каталогів організаторами конкурсу. 5. Критерії оцінювання

5.1 Відповідність тематиці конкурсу

5.2 Оригінальність виконання робіт

6. Нагородження конкурсу

6.1 У рамках Міжнародного конкурсу визначаються автори кращих трьох робіт (в кожній віковій категорії) визнаних журі конкурсу і нагороджуються сертифікатами 1.2.3 ступенів

Лауреати 1 ступеню додатково отримують сертифікати на безкоштовну участь у наступному пленері (на вибір учасника-переможця) від Арт-проекту «Таланти 21 століття»

Лауреати 2 ступеню додатково отримують сертифікат на 50% сплати участі у пленері від від Арт-проекту «Таланти 21 століття»

Лауреати 3 ступеню додатково отримають сертифікат на 30% сплати участі у пленері від від Арт-проекту «Таланти 21 століття»

Решта учасників нагороджуються дипломами учасників Міжнародного конкурсу «Я МАЛЮЮ НА ПЛЕНЕРІ»

6.2 Роботи, які не відповідають тематиці Конкурсу або вимогам даного положення до участі у конкурсі не приймаються. Також не приймаються роботи, частково або повністю виконані з допомогою батьків, викладачів

7. Журі конкурсу

7.1 Організатори Конкурсу створюють та затверджують склад журі до початку пленерів- практик 2020року

7.2 Чисельний склад журі 5 осіб

7.3 Журі оцінюю роботи надані на конкурс та визначають переможців

7.4 Результати Конкурсу оформлюються протоколом за підписом журі

8. Підсумки

8.1 За результатами Конкурсу організаторами проводяться виставки в культурних закладах, дипломатичних установах та закладах освіти, куди запрошуються переможці, володарі кращих, оригінальних робіт